Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và In bao bì Âu Việt

Chuyên in ấn bao bì sử dụng công nghệ in ống đồng hiện đại